Vanliga frågor och svar:


Nedan finner du några av de vanligaste frågorna om Ricoh Resource Smart Return Program.

Jag hittar inte mitt land i listan, men jag vill returnera min patron. Hur kan ni hjälpa mig?
För närvarande är programmet inte igång i ditt land.

Hur mycket av patronen återvinns?
Totalt 99 % återvinns.

Återanvänds de returnerade patronerna?
Det är möjligt att patronerna (eller delar av dem) används vid tillverkningen av nya patroner men på grund av de höga kvalitetskraven på Ricohs originalpatroner kan majoriteten av de returnerade patronerna inte återanvändas.

Vad händer med de patroner som inte återanvänds?
De plastdelar som tas från tonerpatronerna pulvriseras och smälts ner sedan gjuts nya plastdelar som återanvänds. Den här typen av materialåtervinning är ett av de mest effektiva återvinningssätten som bidrar till att minska avfall samtidigt som det bevarar naturens resurser.

.

Är jag berättigad till återbetalning?
Nej du är inte berättigad till skatteavdrag eller rabatt för returnering av tomma tonerpatroner.

Kan jag använda Resource Smart-programmet för garantiärenden rörande min Ricoh-originaltonerpatron?
Nej. För alla service- och supportrelaterade frågor hänvisas du till vår lokala helpdesk.

Välj språk:

Ricoh Return LOGO