Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęćciej zadawane pytania dotyczące programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Ricoh Resource Smart.

Nie mogę znaleźć mojego kraju na liście, ale chcę zwrócić pojemnik po tonerze. Czy mogę uzyskać pomoc?
Niestety obecnie program zwrotów nie działa w Państwa kraju.

Jaka część pojemników po tonerze poddawana jest ponownemu przetworzeniu?
Łącznie 99% materiałów poddawanych jest ponownemu przetworzeniu.

Czy zwrócone pojemniki są ponownie wykorzystywane?
Niektóre zużyte pojemniki (lub ich części) wykorzystywane są do produkcji nowych pojemników. Ze względu na wysokie standardy jakości oryginalnych pojemników Ricoh, wiekszości zwróconych pojemników nie da się ponownie wykorzystać.

Co się dzieje z pojemnikami, które nie zostały ponownie wykorzystane?
Części z tworzywa są najpierw rozdrabniane, a następnie topi się je i formuje z nich nowe części do ponownego wykorzystania. Takie ponowne przetwarzanie materiałów w zamkniętej pętli jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów zmniejszania ilości odpadów i jednocześnie przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Czy mogę odesłać produkty inne niż oryginalne tonery Ricoh?
Nie, Ricoh inwestuje w bezpłatne ponowne przetwarzanie wyłącznie oryginalnych produktów Ricoh. Jeżeli program Resource Smart zostanie wykorzystany do zwrócenia jakichkolwiek innych produktów niż oryginalny pojemnik po tonerze Ricoh, nadawca zostanie obciążony powstałym kosztem.

Czy mam prawo do zwrotu pieniędzy?
Nie, nie można uzyskać odliczenia podatku lub ulgi za zwrot pustych pojemników po tonerze.

Czy w ramach programu Resource Smart można zgłosić reklamacje dotyczącą oryginalnego pojemnika na toner Ricoh ?
Nie, w sprawie serwisu i wsparcia oraz zagadnień pokrewnych należy kontaktować się z miejscowym punktem serwisowym.

Wybierz preferowany jezyk

Przycisk Comet Circle