Zapraszamy

Zapraszamy do programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych - Ricoh Resource Smart. Program funkcjonuje w krajach wymienionych poniżej. W jego ramach można dokonać zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych. Zostaną one zutylizowane zgodnie z naszymi zasadami "Zero Waste To Landfill". Jeżeli Panstwa kraju nie ma na liście, prosimy zutylizować materiały eksploatacyjne zgodnie z miejscowymi przepisami lub skontaktować się ze sprzedawcą.

Please select your country:

Wybierz preferowany jezyk

Przycisk Comet Circle